Tjänster

Tömning och städning av dödsbon

Våra tjänster inkluderar tömning och städning av dödsbon. Vi har ett enkelt upplägg, efter att ni har tagit det ni vill ha sorterar vi upp bostaden. Dödsboet rensas och städas därefter, vi lämnar bostaden tom. Vi erbjuder våra tjänster i Borås och städer inom 10 mils avstånd, så som Göteborg och Jönköping.

Västerlånggatan 21, 503 30 Borås
070-720 00 67
070-589 69 89
info@dodsboservice.se