Om oss

Borås Dödsbo Service AB

En bortgång är allt som oftast jobbig för samtliga involverade. Likaså gäller tömningen av den bortgångnas bostad. För att ni ska få er tid att sörja och bearbeta sorgen kan ni lämna över det arbetet till oss.

Sedan 2021 har vi bedrivit Borås Dödsbo Service, ett företag som arbetar med tömning och städning av dödsbon. Vi kommer till bostaden i fråga och rensar, tömmer och städar den. Vårt mål är att kunna göra en bortgång något enklare.

Västerlånggatan 21, 503 30 Borås
070-720 00 67
070-589 69 89
info@dodsboservice.se